Saturday, September 28, 2013

Birthday Message of Love to a Daughter (Tagalog)

A Birthday Poem for TJ
Heto na naman sya
Ang pinakamasayang araw sa isang tao
Taun taon dumarating
Di maiwasan pa man din